Have an account? SignIn or Register
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show

กิจกรรมเชียร์

ผลการแข่งขัน

ชนะเลิศ ได้แก่ ทีมสีน้ำตาล

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้ที่ ทีมสีส้ม

รองชนะเลศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมสีชมพู


ข้อบังคับและกติกาการประกวดกองเชียร์ - เชียร์ลีดเดอร์กีฬาวายุภักษ์สัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๕๕
     1. คณะกรรมการผู้ตัดสินการประกวดกองเชียร์ - เชียร์ลีดเดอร์ รวม 11 ท่าน 
   
 2. ประเภทการประกวด
     3. ประเภทรางวัล
     4. วิธีการสมัคร
     5. กติการการประกวด
     6. แนวคิดการประกวด
     7. วิธีการจัดการประกวด
     8. หลักเกณฑ์ในการให้คะแนน
     9. คณะทำงานจัดการประกวดกองเชียร์

ดาวน์โหลดเอกสาร ข้อบังคับและกติกาการประกวดกองเชียร์ - เชียร์ลีดเดอร์กีฬาวายุภักษ์สัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๕๕ 

              * * *  แผนผังที่นั่งกองเชียร์ * * * 

 

เพลงบังคับในการใช้ประกวดการเชียร์ ในวันพิธีปิดกีฬาวายุภักษ์สัมพันธ์ ประจำปี 2555

เพลง "บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน" (ดาว์นโหลด .mp3) (ดาว์นโหลด .zip)