Have an account? SignIn or Register
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show

พิธีมอบรางวัล การแข่งขันกีฬาบาสเก็ตบอล ในกีฬาวายุภักษ์สัมพันธ์ 2555

นายอัฏพงศ์ ?อมรกุลประเสริฐ ผู้อำนวยการอาวุโส 2 ฝ่ายบริหารสินเชื่อเพื่อรายย่อย ธ.อิสลาม , นายทวีวัฒน์ ?ขันฮริโย และ นายวินัย เครือประดิษฐ์ อดีตผู้จัดการ ธอส. เป็นประธานในพิธีมอบเหรียญ และ ถ้วยรางวัล แด่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาบาสเก็ตบอล ในกีฬาวายุภักษ์สัมพันธ์ ประจำปี 2555 ณ สนามกีฬา กกท. วันที่ 19 พฤศจิกายน 2555
?
?