Have an account? SignIn or Register
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show

กีฬาบาสเกตบอล (สีครีม)

วันแข่งขัน : 14 - 19 พ.ย. 55
สนามแข่งขัน : อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม กกท. หัวหมาก

ผลการแข่งขัน :

ชนะเลิศ : ที่มสีฟ้า

รองชนะเลิศ อันดับ 1: ที่มสีส้ม

รองชนะเลิศ อันดับ 2 : ทีมสีน้ำเงิน

?

วันเดือนปีเวลาทีมสีผลการแข่งขัน?
14 พ.ย.2555 10.00-10.45 ? 51:46 ?
11.00-11.45 ? 20:60 ?
12.00-12.45 ? 42:12 ?
13.00-13.45 ? 62:13 ?
15 พ.ย.2555 10.00-10.45 ? 29:44 ?
11.00-11.45 ? 22:72 ?
12.00-12.45 ? 25:61 ?
13.00-13.45 ? 17:22 ?
16 พ.ย.2555 10.00-10.45 ? 17:40 ?
11.00-11.45 ? 58:39 ?
12.00-12.45 ? 41:22 ?
13.00-13.45 ? 24:65 ?

?

แข่งขันวันที่ 19 พ.ย. 2555

รอบรองชนะเลิศ

เวลาทีมสีผลการแข่งขันทีมสี
10.00-10.45 น. ? 44:34 ?
11.00-11.45 น. ? 24:56 ?

?

- คู่ชิงที่ 3 เวลา 14.00-14.45 น.

ทีมสีผลการแข่งขันทีมสี
? 46:31 ?

?

รอบชิงชนะเลิศ

ทีมสีผลการแข่งขันทีมสี
? 40:45 ?

?

ผลการแข่งขัน :

ชนะเลิศ : ที่มสีฟ้า

รองชนะเลิศ อันดับ 1: ที่มสีส้ม

รองชนะเลิศ อันดับ 2 : ทีมสีน้ำเงิน


รายละเอียดเพิ่มเติม ...

- เอกสารระเบียบการแข่งขัน และรายชื่อนักกีฬา

?