Have an account? SignIn or Register
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show

กีฬาบาสเกตบอล (สีครีม)

วันแข่งขัน : 14 - 19 พ.ย. 55
สนามแข่งขัน : อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม กกท. หัวหมาก

ผลการแข่งขัน :

ชนะเลิศ : ที่มสีฟ้า

รองชนะเลิศ อันดับ 1: ที่มสีส้ม

รองชนะเลิศ อันดับ 2 : ทีมสีน้ำเงิน

 

วันเดือนปีเวลาทีมสีผลการแข่งขัน 
14 พ.ย.2555 10.00-10.45   51:46  
11.00-11.45   20:60  
12.00-12.45   42:12  
13.00-13.45   62:13  
15 พ.ย.2555 10.00-10.45   29:44  
11.00-11.45   22:72  
12.00-12.45   25:61  
13.00-13.45   17:22  
16 พ.ย.2555 10.00-10.45   17:40  
11.00-11.45   58:39  
12.00-12.45   41:22  
13.00-13.45   24:65  

 

แข่งขันวันที่ 19 พ.ย. 2555

รอบรองชนะเลิศ

เวลาทีมสีผลการแข่งขันทีมสี
10.00-10.45 น.   44:34  
11.00-11.45 น.   24:56  

 

- คู่ชิงที่ 3 เวลา 14.00-14.45 น.

ทีมสีผลการแข่งขันทีมสี
  46:31  

 

รอบชิงชนะเลิศ

ทีมสีผลการแข่งขันทีมสี
  40:45  

 

ผลการแข่งขัน :

ชนะเลิศ : ที่มสีฟ้า

รองชนะเลิศ อันดับ 1: ที่มสีส้ม

รองชนะเลิศ อันดับ 2 : ทีมสีน้ำเงิน


รายละเอียดเพิ่มเติม ...

- เอกสารระเบียบการแข่งขัน และรายชื่อนักกีฬา