Have an account? SignIn or Register
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show

กีฬาแชร์บอล (สีฟ้า)

ผลการแข่งขัน

อันดับที่ 1 คือ ทีมสีฟ้า

อันดับที่ 2 คือ ทีมสีน้ำเงิน

อันดับที่ 3(ร่วม) คือ ทีมสีเขียวและทีมสีน้ำตาล

?


วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2555
สนามแข่งขัน : ห้องบาสเกตบอลศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม กกท.

สายเวลาทีมสีผลการแข่งขันทีมสี
A 09.00-09.40 ? 55:22 ?
10.20-11.00 ? 22:46 ?
? 12.20-13.00 ? 72:24 ?
13.40-14.20 ? 26:36 ?
B 09.40-10.20 ? 46:16 ?
11.00-11.40 ? 60:22 ?
? 13.00-13.40 ? 28:56 ?
14.20-15.00 ? 13:14 ?

?

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2555
สนามแข่งขัน : ห้องบาสเกตบอลศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม กกท.

สายเวลาทีมสีผลการแข่งขันทีมสี
A 09.00-09.40 ? 80:42 ?
10.20-11.00 ? 51:16 ?
B 09.40-10.20 ? 74:27 ?
11.00-11.40 ? 21:74 ?

รอบรองชนะเลิศ

เวลาทีมสีผลการแข่งขันทีมสี
12.30-13.10 ? 62:53 ?
13.10-13.40 ? 70:38 ?

?

ชิงชนะเลิศ

เวลาทีมสีผลการแข่งขันทีมสี
14.30-15.10 ?

88:88

ต่อเวลา

102:94

?

ผลการแข่งขัน

อันดับที่ 1 คือ ทีมสีฟ้า

อันดับที่ 2 คือ ทีมสีน้ำเงิน

อันดับที่ 3(ร่วม) คือ ทีมสีเขียวและทีมสีน้ำตาล

รายละเอียดเพิ่มเติม ...

- เอกสารระเบียบการแข่งขัน และรายชื่อนักกีฬา