Have an account? SignIn or Register
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show

กีฬาแชร์บอล (สีฟ้า)

ผลการแข่งขัน

อันดับที่ 1 คือ ทีมสีฟ้า

อันดับที่ 2 คือ ทีมสีน้ำเงิน

อันดับที่ 3(ร่วม) คือ ทีมสีเขียวและทีมสีน้ำตาล

 


วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2555
สนามแข่งขัน : ห้องบาสเกตบอลศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม กกท.

สายเวลาทีมสีผลการแข่งขันทีมสี
A 09.00-09.40   55:22  
10.20-11.00   22:46  
  12.20-13.00   72:24  
13.40-14.20   26:36  
B 09.40-10.20   46:16  
11.00-11.40   60:22  
  13.00-13.40   28:56  
14.20-15.00   13:14  

 

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2555
สนามแข่งขัน : ห้องบาสเกตบอลศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม กกท.

สายเวลาทีมสีผลการแข่งขันทีมสี
A 09.00-09.40   80:42  
10.20-11.00   51:16  
B 09.40-10.20   74:27  
11.00-11.40   21:74  

รอบรองชนะเลิศ

เวลาทีมสีผลการแข่งขันทีมสี
12.30-13.10   62:53  
13.10-13.40   70:38  

 

ชิงชนะเลิศ

เวลาทีมสีผลการแข่งขันทีมสี
14.30-15.10  

88:88

ต่อเวลา

102:94

 

ผลการแข่งขัน

อันดับที่ 1 คือ ทีมสีฟ้า

อันดับที่ 2 คือ ทีมสีน้ำเงิน

อันดับที่ 3(ร่วม) คือ ทีมสีเขียวและทีมสีน้ำตาล

รายละเอียดเพิ่มเติม ...

- เอกสารระเบียบการแข่งขัน และรายชื่อนักกีฬา