Have an account? SignIn or Register
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show

กีฬาเซปักตะกร้อ (สีน้ำเงิน)

ผลการแข่งขัน

- ชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีมสีฟ้า

- รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมสีน้ำตาล

- รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ทีมสีน้ำเงินและทีมสีมส้ม

?

วันเดือนปีเวลาทีมสีผลการแข่งขัน?
6 พ.ย.2555 09.00-09.50 ? 0:2 ?
? ? 2:0 ?
? 09.50-10.40 ? 2:1 ?
? ? 0:2 ?
? 10.40-11.30 ? 0:2 ?
? ? 2:0 ?
? 11.30-12.20 ? 2:0 ?
? ? 0:2 ?
? 12.20-13.10 ? 2:0 ?
? ? 2:0 ?
? 13.10-14.00 ? 0:2 ?
? ? 2:0 ?
รอบรองชนะเลิศ ? ผลการแข่งขัน ?
14.30 น. - 15.20 น. ? 2:0 ?
? 2:0 ?
รอบชิงชนะเลิศ ? ? ?
16.00 น. - 16.50 น. ? 0:2 ?
17.00 น. พิธีมอบถ้วยรางวัล / ปิดงาน
สนามแข่งขัน : อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม กกท. หัวหมาก

ผลการแข่งขัน

- ชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีมสีฟ้า

- รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมสีน้ำตาล

- รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ทีมสีน้ำเงินและทีมสีมส้ม

?

รายละเอียดเพิ่มเติม ...

- เอกสารระเบียบการแข่งขัน รายชื่อนักกีฬา และใบสมัคร

- สรุปผลคะแนนการแข่งขันเซปักตะกร้อ

?