Have an account? SignIn or Register
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show

กีฬาเซปักตะกร้อ (สีน้ำเงิน)

ผลการแข่งขัน

- ชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีมสีฟ้า

- รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมสีน้ำตาล

- รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ทีมสีน้ำเงินและทีมสีมส้ม

 

วันเดือนปีเวลาทีมสีผลการแข่งขัน 
6 พ.ย.2555 09.00-09.50   0:2  
    2:0  
  09.50-10.40   2:1  
    0:2  
  10.40-11.30   0:2  
    2:0  
  11.30-12.20   2:0  
    0:2  
  12.20-13.10   2:0  
    2:0  
  13.10-14.00   0:2  
    2:0  
รอบรองชนะเลิศ   ผลการแข่งขัน  
14.30 น. - 15.20 น.   2:0  
  2:0  
รอบชิงชนะเลิศ      
16.00 น. - 16.50 น.   0:2  
17.00 น. พิธีมอบถ้วยรางวัล / ปิดงาน
สนามแข่งขัน : อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม กกท. หัวหมาก

ผลการแข่งขัน

- ชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีมสีฟ้า

- รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมสีน้ำตาล

- รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ทีมสีน้ำเงินและทีมสีมส้ม

 

รายละเอียดเพิ่มเติม ...

- เอกสารระเบียบการแข่งขัน รายชื่อนักกีฬา และใบสมัคร

- สรุปผลคะแนนการแข่งขันเซปักตะกร้อ