Have an account? SignIn or Register
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show

Editor's choice

พิธีจับสลากแบ่งสายฟุตบอล กีฬาวายุภักษ์สัมพันธ์ 2555

วันนี้ ( 22 ต.ค. 55 ) ดร.สาธิต? รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร เป็นประธานในการจับสลาก
แบ่งสายฟุตบอลกีฬาวายุภักษ์สัมพันธ์ 55 โดยมีนางวณี ทัศนมณเฑียร? ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์????? การจัดเก็บภาษี กรมสรรพากร? นายสุทธิชัย สังขมณี? รองอธิบดีกรมสรรพากรและประธานคณะกรรมการจัดกิจกรรมกีฬาวายุภักษ์สัมพันธ์ และผู้แทนนักกีฬาฟุตบอลจากสีต่างๆ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีดังกล่าว? ณ ห้องประชุมพระอุเทน 1 ชั้น 2 อาคารกรมสรรพากร

?? ?ดร.สาธิต? รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร? กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาวายุภักษ์สัมพันธ์ประจำปี 2555 เป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง????????? มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ ความสามัคคี ซึ่งผลแพ้ชนะไม่สำคัญ ขอให้แข่งขันกันด้วยความสนุกสนาน ด้วยความรัก ความสามัคคีกันในหมู่คณะและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงาน จากนั้นได้มีการจับสลากแบ่งสายกีฬาฟุตบอลโดยมีผู้แทนนักกีฬาจากสีต่างๆทั้งหมด 8 สี ประกอบด้วย 1.สีน้ำตาล 2.สีฟ้า 3.สีเขียว 4.สีส้ม 5.สีน้ำเงิน 6.สีม่วง 7.สีชมพู และ 8.สีครีม???????? โดยท่านอธิบดีจะเป็นผู้เปิดป้ายสี และผู้แทนสีขึ้นมาจับลูกบอลแบ่งสาย โดยใช้ลูกบอล จำนวน 8 ลูก แบ่งเป็น A1 - A4 และ B1 - B4? โดยผลสรุปนั้น กลุ่ม A ประกอบด้วย 1.สีฟ้า (ธกส.แม่สี)? 2.สีเขียว (ธอส. แม่สี)? 3.สีน้ำเงิน? (ธ.กรุงไทย?? แม่สี) 4.สีม่วง (กรมสรรพสามิต แม่สี)? และกลุ่ม B ประกอบด้วย 1.สีน้ำตาล (กรมสรรพากร แม่สี) ๒.สีส้ม (ธ.ออมสิน แม่สี)? ๓.สีครีม (สป.กค/สร.)? 4.สีชมพู?????????? (กรมศุลกากร แม่สี)? โดยจะเริ่มทำการแข่งขันในวันที่? 1 พฤศจิกายนนี้ ณ สนามโรงงานยาสูบ.?

?

กีฬาฟุตบอล (สีน้ำตาล)

ผลการแข่งขัน :

ชนะเลิศได้แก่ ทีมสีส้ม

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมสีน้ำตาล

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมสีฟ้า

กีฬากอล์ฟ (สีครีม)

ผลการแข่งขัน :

ชนะเลิศได้แก่ ทีมสีส้ม

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมสีน้ำตาล

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมสีฟ้า

กีฬาแบดมินตัน (สีเขียว)

สรุปผลการแข่งขัน

- ชนะเลิศได้แก่ ทีมสีส้ม

- รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีมสีน้ำงิน

- - รองชนะเลิศ อันดับ 2 (ร่วม) ได้แก่ ทีมสีครีม และ ทีมสีชมพู


กีฬาเปตอง (สีฟ้า)

สรุปผลการแข่งขัน

- ชนะเลิศ ได้แก่ ทีมสีครีม

- รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีมสีฟ้า

-? รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่? ทีมสีน้ำตาล

?

กีฬาหมากรุกไทย (สีครีม)

สรุปผลการแข่งขัน

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมสีฟ้า
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมสีน้ำตาล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมสีครีม

กีฬาฟุตชอล (สีชมพู)

ผลการแข่งขัน :
ชนะเลิศ ทีมสีชมพู
ทีมอันดับ 2 ทีมสีส้ม
ทีมอันดับ 3 ร่วม ทีมสีฟ้า ,ทีมสีน้ำเงิน

กีฬาเทนนิส (สีส้ม)

ผลการแข่งขัน :

- ชนะเลิศ ทีมสีส้ม

- รองชนะเลิศ ทีมสีฟ้า

- ลำดับที่ 3 ร่วม ทีมสีน้ำเงิน,ทีมสีน้ำตาล

กีฬาเทเบิลเทนนิส (สีม่วง)

สรุปผลการแข่งขัน

- ชนะเลิศ? ได้แก่ ทีมสีส้ม

- รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีมสีน้ำงิน

- รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ทีมสีฟ้า

กีฬาเซปักตะกร้อ (สีน้ำเงิน)

ผลการแข่งขัน

- ชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีมสีฟ้า

- รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมสีน้ำตาล

- รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ทีมสีน้ำเงินและทีมสีมส้ม

กีฬาแชร์บอล (สีฟ้า)

ผลการแข่งขัน

อันดับที่ 1 คือ ทีมสีฟ้า

อันดับที่ 2 คือ ทีมสีน้ำเงิน

อันดับที่ 3(ร่วม) คือ ทีมสีเขียวและทีมสีน้ำตาล

?

กีฬามหาสนุก (สีครีม)

ผลการแข่งขัน :

ชนะเลิศ ได้แก่ ทีมสีน้ำตาล

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมสีครีม

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมสีม่วง,ทีมสีฟ้า

กีฬาบาสเกตบอล (สีครีม)

วันแข่งขัน : 14 - 19 พ.ย. 55
สนามแข่งขัน : อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม กกท. หัวหมาก

ผลการแข่งขัน :

ชนะเลิศ : ที่มสีฟ้า

รองชนะเลิศ อันดับ 1: ที่มสีส้ม

รองชนะเลิศ อันดับ 2 : ทีมสีน้ำเงิน

กิจกรรมเชียร์

ผลการแข่งขัน

ชนะเลิศ ได้แก่ ทีมสีน้ำตาล

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้ที่ ทีมสีส้ม

รองชนะเลศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมสีชมพู