Have an account? SignIn or Register
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show

กิจกรรมเชียร์

ผลการแข่งขัน

ชนะเลิศ ได้แก่ ทีมสีน้ำตาล

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้ที่ ทีมสีส้ม

รองชนะเลศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมสีชมพู


ข้อบังคับและกติกาการประกวดกองเชียร์ - เชียร์ลีดเดอร์กีฬาวายุภักษ์สัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๕๕
? ? ?1. คณะกรรมการผู้ตัดสินการประกวดกองเชียร์ - เชียร์ลีดเดอร์ รวม 11 ท่าน?
? ?
?2. ประเภทการประกวด
? ? ?3. ประเภทรางวัล
? ? ?4. วิธีการสมัคร
? ? ?5. กติการการประกวด
? ? ?6. แนวคิดการประกวด
? ? ?7. วิธีการจัดการประกวด
? ? ?8. หลักเกณฑ์ในการให้คะแนน
? ? ?9. คณะทำงานจัดการประกวดกองเชียร์

ดาวน์โหลดเอกสาร?ข้อบังคับและกติกาการประกวดกองเชียร์ - เชียร์ลีดเดอร์กีฬาวายุภักษ์สัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๕๕?

? ? ? ? ? ? ? * * * ?แผนผังที่นั่งกองเชียร์ * * *?

?

เพลงบังคับในการใช้ประกวดการเชียร์ ในวันพิธีปิดกีฬาวายุภักษ์สัมพันธ์ ประจำปี 2555

เพลง "บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน" (ดาว์นโหลด .mp3) (ดาว์นโหลด .zip)