Have an account? SignIn or Register
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show

พิธีจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาหมากรุกไทยและบาสเก็ตบอล กีฬาวายุภักษ์สัมพันธ์ 2555

นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง?? เป็นประธานในพิธีจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาหมากรุกไทยและบาสเก็ตบอล กีฬาวายุภักษ์สัมพันธ์ 2555? โดยมีผู้แทนจากสีต่างๆ รวมทั้งคณะอนุกรรมการกีฬาฯ ร่วมในพิธี? ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 กระทรวงการคลัง? เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555