Have an account? SignIn or Register
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเทนนิส วายุภักษ์สัมพันธ์ 2555

นายนันทพล กาญจนวัฒน์ กรรมการธนาคารออมสิน รักษาการแทนผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันและมอบของที่ระลึกในการแข่งขันกีฬาเทนนิส วายุภักษ์สัมพันธ์ 2555 โดยมีธนาคารออมสินแม่สีส้มเป็นผู้จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 5-9 พ.ย. 2555 ณ สนามเทนนิสธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ กทม. เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2555