Have an account? SignIn or Register
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show

การแข่งขันฟุตซอลนัดเปิดสนาม

นางอรองค์ วัชรเศรษฐกุล เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตซอล นัดเปิดสนามระหว่างทีมสีม่วงกับทีมสีฟ้า ในการแข่งขันกีฬาวายุภักษ์สัมพันธ์ ประจำปี 2555 ณ สนามฟุตซอล กรมศุลกากร วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555