พิธีจับสลากแบ่งสายเทเบิลเทนนิส กีฬาวายุภักษ์สัมพันธ์ 2555  [23]

พิธีจับสลากแบ่งสายเทเบิลเทนนิส กีฬาวายุภักษ์สัมพันธ์ 2555

นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในพิธีจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ในมหกรรมกีฬาวายุภักษ์สัมพันธ์ 2555 โดยมีผู้แทนจากสีต่างๆ รวมทั้งคณะอนุกรรมการกีฬา ร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมกรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2555