พิธีปิดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส วันที่ 14-11-55  [125]

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส วันที่ 14-11-55