การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ สีชมพู วันที่ 061155  [38]