อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานในพิธีร่วมเชียร์ทีมสีชมพู...สู่ชัยชนะ  [5]

อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานในพิธีร่วมเชียร์ทีมสีชมพู...สู่ชัยชนะ