พิธีจับสลากแบ่งสายฟุตบอล กีฬาวายุภักษ์สัมพันธ์ 2555  [52]