พิธีจับสลากแบ่งสายฟุตซอล กีฬาวายุภักษ์สัมพันธ์ 2555  [28]