พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเทนนิส วายุภักษ์สัมพันธ์ 2555  [45]