บรรยากาศพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเปตอง วันที่ 9 พ.ย.55  [92]