ชี้แจงกติกาการแข่งขันกีฬามหาสนุก วันที่ 21-11-55  [42]