การแข่งขันกีฬาฟุตบอล วันที่ 07112555 คู่ที่ 2 สีเขียว-สีม่วง  [24]