การแข่งขันกีฬาฟุตบอล วันที่ 07112555 คู่ที่ 1 สีฟ้า-สีน้ำเงิน  [24]