การแข่งขันกีฬาฟุตบอล วันที่ 05112555 คู่ที่ 2 สีฟ้า-ม่วง  [24]