ภาพการแข่งขันกีฬากอล์ฟและพิธีการมอบรางวัล ในกีฬาวายุภักษ์สัมพันธ์ 2555  [299]

ภาพการแข่งขันกีฬากอล์ฟและพิธีการมอบรางวัล ในกีฬาวายุภักษ์สัมพันธ์ 2555