พิธีมอบรางวัล การแข่งขันกีฬาหมากรุก ในกีฬาวายุภักษ์สัมพันธ์ 2555  [37]

พิธีมอบรางวัล การแข่งขันกีฬาหมากรุก ในกีฬาวายุภักษ์สัมพันธ์ 2555

ภาพพิธีการมอบรางวัลกีฬาหมากรุกในกีฬาวายุภักษ์สัมพันธ์ 2555 โดยมีผู้แทนจากสีต่างๆ รวมทั้งคณะอนุกรรมการกีฬาฯ ร่วมในพิธี ณ ห้องโถงวายุภักษ์ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555