ภาพการแข่งขันกีฬาแชร์บอลหญิงและพิธีการมอบรางวัล ในกีฬาวายุภักษ์สัมพันธ์ 2555  [84]

ภาพการแข่งขันกีฬาแชร์บอลหญิงและพิธีการมอบรางวัล ในกีฬาวายุภักษ์สัมพันธ์ 2555